/ Category / Uncategorized

अधिकार: आधारशिला र उपलब्धिहरु

July 17, 2015 - 5:10 pm in Uncategorized

मैले बारम्बार समुदायमा लेख्ने र बोल्ने गरेको छु, यदि हाम्रो बाक्लो आवादी भएको न्युयोर्क सहरमा तीन…